Przejdź do treści

Niepubliczna, prywatna polsko-brytyjska szkoła podstawowa

Opłaty i świadczenia

BIG BEN jest Szkołą Niepubliczną, co oznacza, że nauka w niej jest płatna. 

Czesne jest płatne 12 miesięcy w roku. Wpisowe jednorazowe wynosi 1000 zł. 

UWAGA! Nowy nr rachunku bankowego Szkoły: 13 1140 2004 0000 3402 8143 8740 (mBank)

Czesne obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym przez podstawę programową oraz wytyczne Ministerstwa Oświaty
 • autorskie programy dydaktyczne nauczycieli BIG BEN
 • naukę języka angielskiego 7-13 godzin tygodniowo (w zależności od poziomu klasy), w tym zajęcia z native speakerem
 • drugi język obcy (hiszpański) w klasach 4 – 8
 • zajęcia z komunikacji z psychologiem lub pedagogiem szkolnym
 • przedmiot kultura brytyjska oraz zajęcia z podstawy programowej z elementami dwujęzyczności
 • zajęcia wychowania fizycznego / dla chętnych balet oraz piłka nożna
 • religia/ etyka – według decyzji rodziców/ opiekunów prawnych
 • zajęcia w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 – 8.30 oraz 14.00 – 17.30
 • całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, popołudniowe przekąski)
 • zajęcia wspierające w ramach pracy Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego: spotkania indywidualne z psychologiem lub pedagogiem szkolnym, terapia pedagogiczna, logopedia

Czesne nie obejmuje opłaty za:

 • Mundurek szkolny – komplet
 • Wyprawkę dla ucznia
 • Zajęcia dodatkowe poza planem lekcji
 • Koszt biletów do kin, teatrów, instytucji kulturalnych itp.
 • Koszt przejazdów komunikacją miejską lub autokarem na imprezy szkolne
 • Wycieczki oraz zielone szkoły
 • Ubezpieczenie NNW – Rodzic opłaca koszt składki lub przedstawia oświadczenie, że Uczeń jest ubezpieczony od NNW poza szkołą (oświadczenie + kopia polisy)

O przyjęciu kandydata na ucznia decyduje dyrektor po spotkaniu z dzieckiem i rodzicami. W sytuacjach uzasadnionych zalecamy spotkanie z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy, a także z anglistą.

Budujemy naszą szkolną społeczność w sposób przemyślany i zaplanowany. Czekamy na Was!

Zapraszamy na indywidualne spotkania informacyjne. Chcemy Was poznać!