Przejdź do treści

Niepubliczna, prywatna polsko-brytyjska szkoła podstawowa

Zapraszamy do Szkoły BIG BEN! Budujemy naszą szkolną społeczność w sposób przemyślany i zaplanowany

Jesteśmy placówką oświatową, która bardzo dynamicznie się rozwija, wciąż szukamy nowych rozwiązań, aby zapewnić naszym uczniom jak najlepsze warunki.

Zmiana właścicieli we wrześniu 2021 sprawiła, że w dużej mierze staliśmy się NOVĄ Szkołą. Zapraszamy do zakładki „O nas”, aby dowiedzieć się więcej.

Nasz zespół tworzą doświadczeni, i pełni pozytywnego nastawienia nauczyciele. Stawiamy na profesjonalizm oraz stałą współpracę. Dwujęzyczność jest realizowana przez nauczycieli z pełnym przygotowaniem do prowadzenia tego typu zajęć (posiadających odpowiednie certyfikaty językowe).

Odtwórz wideo

Jak wygląda proces rekrutacji?

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji do Szkoły BIG BEN ma młodsze rodzeństwo naszych uczniów oraz dzieci pracowników.

Rodziny zgłaszające kandydaturę kolejnego dziecka do szkoły powinni odpowiedzieć na wiadomość dotyczącą rekrutacji wysyłaną poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Limit uczniów w oddziałach klasowych wynosi 17 osób.

 

Zerówka i 1 klasa:

 1. Wypełnienie przez rodziców formularza na stronie www Szkoły.
 2. Dostarczenie przez rodziców opinii nauczyciela przedszkola o funkcjonowaniu dziecka w placówce (w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole) ze szczególnym określeniem rozwoju w sferze poznawczej i społeczno-emocjonalnej.
 3. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do spotkań z kandydatami wybranymi na podstawie dostarczonej opinii.
 4. Spotkanie rodziców/opiekunów prawnych dziecka z Dyrekcją.
 5. Spotkanie dziecka z pedagogiem szkolnym.
 6. O przyjęciu dziecka decyduje pozytywna opinia zespołu przeprowadzającego spotkania rekrutacyjne.

Klasy 2 i wyżej:

 1. Rekrutacja uzupełniająca do klas 2-7 jest prowadzona w zależności od dostępności miejsc – informacja w sekretariacie.
 2. Wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych formularza na stronie www Szkoły.
 3. Dostarczenie przez rodziców opinii nauczyciela o funkcjonowaniu dziecka w dotychczasowej placówce ze szczególnym określeniem rozwoju w sferze poznawczej i społeczno-emocjonalnej oraz świadectwa z poprzedniej placówki. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do spotkań z kandydatami wybranymi na podstawie dostarczonej opinii i świadectwa.
 4. Spotkanie rodziców/opiekunów prawnych z Dyrekcją, prezentacja szkoły.
 5. Podpisanie umowy na okres próbny z rodzicami. Udział dziecka w okresie próbnym obejmującym 3-5 dni.
 6. W czasie dni próbnych spotkanie dziecka z pedagogiem szkolnym oraz z nauczycielem języka angielskiego.
 7. O przyjęciu dziecka decyduje pozytywna opinia zespołu przeprowadzającego spotkanie rekrutacyjne na podstawie zebranych informacji.
 8. Spotkanie podsumowujące Dyrekcji z rodzicami i podjęcie ostatecznej decyzji.
 
 

Więcej informacji można otrzymać kontaktując się z nami mailowo: biuro@big-ben.edu.pl lub telefonicznie 517951287.

Wypełnij formularz