Przejdź do treści

Niepubliczna, prywatna polsko-brytyjska szkoła podstawowa

Historia Szkoły BIG BEN

Od 1.09.2021 roku właścicielem oraz organem prowadzącym BIG BEN Niepubliczną Polsko-Brytyjską Szkołę Podstawową jest NOVA Szkoła Sp. z o. o. zarządzana przez Annę Warzycha-Druzd i Aleksandrę Perkowską.

Zmiana właścicieli sprawiła, że staliśmy się NOVĄ Szkołą. Jak do tego doszło? Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami z historii Szkoły BIG BEN:

23.01.2015r. – złożenie przez ówczesną właścicielkę oraz Dyrektora Szkoły – Panią Jolantę Buczyńską wniosku o wpis do ewidencji placówek oświatowych;
01.09.2015r. – rozpoczęcie działalności szkolnej w części budynku należącego do Przedszkola Zaczarowany Ołówek w Starych Babicach;
10.11.2015r. – uroczysty akt nadania Szkole imienia gen. Władysława Andersa;
01.09.2016r. – przeniesienie Szkoły do nowo powstałego budynku przy ul. Warszawskiej 57 w Lubiczowie;

07.2019r. – punkt zwrotny w działalności Szkoły BIG BEN, zatrudnienie nowej kadry, poważne zmiany organizacyjne;

01.09.2019r. – w szkole uczy się 34 dzieci;

lata 2020/2021 – zmiany, zmiany, zmiany…

03.2021r. – propozycja przejęcia szkoły przez Annę Warzychę-Druzd oraz Aleksandrę Perkowską;

01.09.2021r. – nowe właścicielki i dyrektorki Szkoły BIG BEN; na pokładzie 84 uczniów;

01.09.2022r. – mamy 115 uczniów, 35 nauczycieli.

01.09.2023r. – mamy 135 uczniów, 39 nauczycieli.

Wciąż bardzo intensywnie się rozwijamy, rośniemy w siłę, robi się ciasno…

Dziękujemy za zaufanie i docenianie naszej pracy!

Patron Szkoły BIG BEN

Władysław Anders (1892 – 1970)

Postać generała Władysława Andersa jest osobą łączącą – poprzez wątek historyczny – kulturę polską i brytyjską. Nie może takie połączenie istnieć bez osadzenia w kontekstach europejskich i światowych. Anders był polskim generałem z okresu II wojny światowej, wybitnym dowódcą 2. Korpusu Polskiego, uczestnikiem kampanii włoskiej i bitwy pod Monte Cassino. Sprawował również funkcję Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

Jego imię zostało nadane szkole przez córkę Generała Annę Marię Anders, która pozostaje w przyjaźni ze szkołą.