Przejdź do treści

Niepubliczna, prywatna polsko-brytyjska szkoła podstawowa

Nasze wartości

Jesteśmy nowoczesną szkołą stawiającą na relacje i komunikację. Zależy nam na tym, aby nasze dzieci lubiły chodzić do szkoły, czuły się w niej bezpiecznie i rozwijały się spędzając czas radośnie oraz twórczo.

Tworzymy to miejsce wspólnie – dyrekcja, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie oraz rodzice – i wspólnie jesteśmy za nie odpowiedzialni. Chcemy wpajać młodym ludziom miłość do Ojczyzny, poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego i tradycji, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, szczególnie kultury brytyjskiej.

Uczymy nie tylko wiedzy książkowej, ale przede wszystkim wzmacniania i rozumienia najważniejszych wartości, którymi chcemy się kierować w życiu codziennym. Wychowujemy dzieci do szacunku, akceptacji, współpracy, świadomości tego, że aby osiągnąć sukces należy włożyć wysiłek, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uważności i wzajemnego słuchania siebie nawzajem.

Chcemy kształtować w młodych ludziach poczucie wartości wynikające z bycia niepowtarzalną jednostką, jednocześnie zaznaczając, że jako te jednostki jesteśmy dla siebie nawzajem potrzebni, ważni i wzajemnie odpowiedzialni za tworzone relacje. Pragniemy uczyć nawiązywania zdrowych i wartościowych więzi, także z przedstawicielami innych kultur, opartych na tolerancji, szacunku i wzajemnej ciekawości.

Wszechstronny rozwój uczniów w wymiarze intelektualnym, psychologicznym oraz społecznym jest naszym priorytetem. Towarzyszymy dzieciom w procesie uczenia się, odpowiadamy na ich potrzeby, dajemy konstruktywne informacje zwrotne oraz pomagamy rozstrzygać pojawiające się wątpliwości.

Jesteśmy przekonani, że edukacja jest procesem trwającym całe życie, dlatego inwestujemy również w dokształcanie naszego Zespołu poprzez szkolenia, webinary, studia podyplomowe.

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi placówkami w celu wymiany doświadczeń oraz poszerzania perspektyw, ponieważ mamy przekonanie, że razem możemy znacznie więcej.